Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 07.08.2020 23.08.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 03.08.2020 19.08.2020
Zveřejnění záměru obce Slatinice bezúplatně převést nemovitý majetek 03.08.2020 19.08.2020
Zveřejnění záměru obce dle zákona č. 128_2000 03.08.2020 19.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.07.2020 31.12.2022
Otevřená odpověď na: PETICI dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním - ,,za zachování předzahrádky" 10.07.2020 31.08.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 3/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 4/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 5/2020/DO 06.05.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 28.02.2020 31.12.2020
Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 23.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 25.05.2029
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Snížení energetické náročnosti VO Slatinice 25.03.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2018 (SK Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dot\ce 2018 (MS Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 18.04.2018 04.05.2021