Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet Mikroregion KOSÍŘSKO na rok 2020 13.11.2019 30.06.2020
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 7/2019, konaná dne 29. 11. 2011 od 8,00 hodin na OÚ ve Slatinicích č.p. 50 13.11.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost 11.11.2019 27.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost písemnosti 11.11.2019 27.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého Kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a 01.11.2019 18.11.2019
Změna jízdního řádu na lince Litovel - Slatinice 20.08.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 16.05.2029
Hasiči radí... nebezpečí proměnlivosti počasí 06.05.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Schválený závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2018 29.03.2019 30.06.2020
Schválený závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2018 29.03.2019 30.06.2020
Snížení energetické náročnosti VO Slatinice 25.03.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Nebezpečí při vypalování trávy 11.03.2019 31.12.2019
Rozpočet Mikroregion KOSÍŘSKO na rok 2019 28.01.2019 31.12.2019
MK ROZPOČET na rok 2019.pdf 28.01.2019 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2018 (SK Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dot\ce 2018 (MS Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (SK Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (MS Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 06.04.2017 07.04.2020

Ostatní informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Odvoz komunálního odpadu 2019 - termíny 20.12.2018 31.12.2019