Navigace

Obsah


Oznamy zastupitelstev a jednání

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o dni a místě konaní veřejného zasedání ZO Slatinice 07.04.2020 16.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Mimořádné opatření ze dne 23.3. 2020 25.03.2020 10.04.2020
Oznámení o ZRUŠENÍ veřejného zasedání ZO Slatinice 24.03.2020 09.04.2020
Obecní úřad Slatinice - omezený provoz vyplývající z nouzového stavu 24.03.2020 09.04.2020
Usnesení Vlády ČR a mimořádné opatření na hraničních přechodech 13.03.2020 29.05.2020
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 28.02.2020 31.12.2020
Koronavirus COVID-19 26.02.2020 30.04.2020
Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2020 23.12.2019 31.12.2020
Rozpočet Mikroregion KOSÍŘSKO na rok 2020 13.11.2019 30.06.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 25.05.2029
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Schválený závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2018 29.03.2019 30.06.2020
Schválený závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2018 29.03.2019 30.06.2020
Snížení energetické náročnosti VO Slatinice 25.03.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2018 (SK Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dot\ce 2018 (MS Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (SK Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (MS Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 06.04.2017 07.04.2020