Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Slatinice č. 1/2019, O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 16.09.2019 02.10.2019
Seznámení s podklady rozhodnutí a o ukončení dokazování veřejnou vyhláškou 10.09.2019 26.09.2019
Změna jízdního řádu na lince Litovel - Slatinice 20.08.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 16.05.2029
Hasiči radí... nebezpečí proměnlivosti počasí 06.05.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Snížení energetické náročnosti VO Slatinice 25.03.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Nebezpečí při vypalování trávy 11.03.2019 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2018 (SK Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dot\ce 2018 (MS Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (SK Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (MS Slatinice) 06.04.2017 07.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2017 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 06.04.2017 07.04.2020

Ostatní informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Odvoz komunálního odpadu 2019 - termíny 20.12.2018 31.12.2019