Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 18.02.2021 11.05.2021
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kosířsko Těšetice na roky 2021-2024 14.01.2021 31.12.2021
Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2021 14.01.2021 31.12.2021
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 05.01.2021 31.12.2021
Zveřejňování dokumentů ÚSC - úprava odkazů 04.01.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.07.2020 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 3/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 4/2020/DO 06.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 5/2020/DO 06.05.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 25.05.2029
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2018 (SK Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dot\ce 2018 (MS Slatinice) 18.04.2018 04.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 18.04.2018 04.05.2021