Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření

Vyvěšeno: 15. 5. 2019

Datum sejmutí: 25. 5. 2029

Zodpovídá: Michal Kryl

Zpět