Navigace

Obsah

Historie obce

V řadě historických prací různých historiků se objevila zmínka o první zprávě o Slatinicích již prý na počátku 13.století, konkrétně k datu r.1207 a někde i rokem 1247. Další písemná zmínka o obci Zlatina, tentokráte již s bližším určením jako Zlatina Maior (větší Zlatina) v listině Markraběte Moravského Přemysla Otakara II. ze dne 14.9.1249 byla připsána obci Slatinice. V této listině odkazuje jistá ("Matrona") Střezna část svého majetku v naší obci klášteru Sv.Petra v Olomouci. V dalších písemných zprávách pokud se objevuje jméno Zlatina již má rozlišení, a to Zlatina Maior (větší) Slatinice a Zlatina Parva (menší) Slatinky. Z toho plyne, že skutečně historicky první písemnou zprávou o naší obci je ta, co se uvádí ve výše uvedené listině z roku 1249.
 

1249

-

1263

Slatinice patřily

klášteru Sv.Petra v Olomouci

1282

-

1522

Slatinice patřily

klášteru Sv.Kateřiny v Olomouci

1522

-

1535

Slatinice patřily

klášteru Sv.Jakuba v Olomouci

1535

-

1599

Slatinice patřily

panství Pernštejnů

1599

-

1848

Slatinice patřily

panství Lichtenštejnů - sídlící na Plumlově


V roce 1642 byla ves pustá - postupně znovu obydlena (30ti letá válka).
Za sedmileté války měl ve Slatinicích Pruský král Bedřich II. svůj hlavní stan.

 

Vývoj jména Obce Slatinice:

Pečeť obce