Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - oznámení 14.05.2021 05.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.2/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.3/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.4/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.5/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.6/2021/DO 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Slatinice č.1/2021/NFV 10.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Slatinice č.2/2021/NFV 10.05.2021
Obecně závazná vyhláška obce Slatinice č. 01/2021, o místním poplatku z pobytu 03.05.2021 19.05.2021
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kosířsko za rok 2020 + přílohy 30.04.2021 21.05.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 23.04.2021 31.05.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Olomoucký kraj 22.04.2021 31.05.2021
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kosířsko Těšetice na roky 2021-2024 14.01.2021 31.12.2021
Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2021 14.01.2021 31.12.2021
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020 05.01.2021 31.12.2021
Zveřejňování dokumentů ÚSC - úprava odkazů 04.01.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.07.2020 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020/DO 06.05.2020 08.05.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2020/DO 06.05.2020 08.05.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 3/2020/DO 06.05.2020 08.05.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 4/2020/DO 06.05.2020 08.05.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 5/2020/DO 06.05.2020 08.05.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: ČI. IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014, čj. KUOK 42224/2014 zní: Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření 15.05.2019 25.05.2029
Veřejná vyhláška - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení 11.04.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 2019 (Služby obce Slatinice s.r.o.) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotce 2019 (MS Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2019 (SK Slatinice) 20.03.2019 06.04.2022