Slatinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

V řadě historických prací různých historiků se objevila zmínka o první zprávě o Slatinicích již prý na počátku 13.století, konkrétně k datu r.1207 a někde i rokem 1247. Další písemná zmínka o obci Zlatina, tentokráte již s bližším určením jako Zlatina Maior (větší Zlatina) v listině Markraběte Moravského Přemysla Otakara II. ze dne 14.9.1249 byla připsána obci Slatinice. V této listině odkazuje jistá ("Matrona") Střezna část svého majetku v naší obci klášteru Sv.Petra v Olomouci. V dalších písemných zprávách pokud se objevuje jméno Zlatina již má rozlišení, a to Zlatina Maior (větší) Slatinice a Zlatina Parva (menší) Slatinky. Z toho plyne, že skutečně historicky první písemnou zprávou o naší obci je ta, co se uvádí ve výše uvedené listině z roku 1249.

 • 1249 - 1263 Slatinice patřily klášteru Sv.Petra v Olomouci
 • 1282 - 1522 Slatinice patřily klášteru Sv.Kateřiny v Olomouci
 • 1522 - 1535 Slatinice patřily klášteru Sv.Jakuba v Olomouci
 • 1535 - 1599 Slatinice patřily panství Pernštejnů
 • 1599 - 1848 Slatinice patřily panství Lichtenštejnů - sídlící na Plumlově

V roce 1642 byla ves pustá - postupně znovu obydlena (30ti letá válka).
Za sedmileté války měl ve Slatinicích Pruský král Bedřich II. svůj hlavní stan.

Vývoj jména Obce Slatinice:

 • 1249 - (Villa) Zlatina Maiori
 • 1364 - Lateyn
 • 1405 - Veliké Slatěnice
 • 1492 - Weliky Slatenicz
 • 1633 - Slatenicz
 • 1677 - Gross Slatein
 • 1751 - Gross Lattein-Slatinicz 1
 • 846 - Hrubá Zlatenica
 • 1881 - Slatěnice
 • 1924 - úřední název Slatinice

Pečeť obce