Menu
Obec Slatinice
Slatinice

Volby

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku

v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém

volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku

v zahraničí.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého

pobytu.

 

Formuláře

 

Žádost lze podat:

 

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Obecní úřad Slatinice, Slatinice 50, 783 42  Slatinice

 

  • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)
  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

 

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Slatinice, kancelář č.1.

 

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí.

 

  • Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

  • v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin
  • osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin.

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřad

ÚHRADA POPLATKŮ

POPLATKY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE PSŮ SE BUDOU VYBÍRAT V KANCELÁŘI OÚ SLATINICE VE DNECH:

PONDĚLÍ

18. a 25.3.2024      

                8:00 - 11:30                13:00 - 16:30

                 STŘEDA                  

 20. a 27.3.2024     

                  8:00 - 11:30                 13:00 - 16:30

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2024:

750,- Kč / osoba / rok

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2024:

200,- Kč / jeden pes

300,- Kč / každý další pes

PLATBY

BEZHOTOVOSTNĚ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 1801703309/0800

variabilní symbol: číslo popisné

 

Svozový kalendář

Svozový kalendář 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 876.04 kB

 

Sběrné středisko

Otevírací doba:

  • ST: 14:00 - 17:00
  • SO: 9:00 - 12:00

KLUZIŠTĚ SK Slatinice

https://www.sk-slatinice.cz/

Provoz kluziště v areálu SK Slatinice 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 553.5 kB

KLUZIŠTĚ SK Slatinice - veřejné bruslení.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 62.18 kB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.