Menu
Obec Slatinice
Slatinice

Volby

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku

v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém

volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku

v zahraničí.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého

pobytu.

 

Formuláře

 

Žádost lze podat:

 

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Obecní úřad Slatinice, Slatinice 50, 783 42  Slatinice

 

  • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)
  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

 

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Slatinice, kancelář č.1.

 

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí.

 

  • Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

  • v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin
  • osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin.

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
3
17
3
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz